119 Ministries International - Nederlands

www.119ministries.nl

Klik hier om te zien of de video beschikbaar is met Nederlandse ondertiteling

Klik op één van onderstaande titels voor de tekst van de video

#

12 of 13
119 Belangrijke studies: Hoe het Christendom is overgegaan van de Sjabbat naar de Zondag
1000 jaar in gebondenheid

7000 jaar besnijdenis

A

Aan de kant gezet of apart gezet
Als het leven gewoon instort
Antwoorden aan Atheïsten: Bestaat God - Het Morele argument
Antwoorden aan Atheïsten: Bestaat God? – Het ontwerp van het Heelal
Antwoorden aan Atheïsten: De Bruid die gelasterd wordt (Deuteronomium 22:13-21)
Antwoorden aan Atheisten: Dochters van Lot
Antwoorden aan Atheïsten: Het kwaad en lijden begrijpen
Antwoorden aan Atheïsten: Is de Bijbel misogynistisch
Antwoorden aan Atheïsten: Mogen Vrouwen Spreken in de Gemeente
Antwoorden aan Atheïsten: Onderschrijft de Bijbel polygamie
Antwoorden aan Atheisten: Slavernij en de Bijbel
Antwoorden aan Atheisten: The West Wing
Antwoorden aan Atheisten: Trouwen met een verkrachter
Antwoorden aan Atheisten: Zijn de tempeloffers een vorm van dierenmishandeling
Antwoorden op jouw vragen - Deel 1: tatoeages, crematie, tzietziets, offers heilig zijn en meer
Antwoorden op jouw vragen - Deel 2: bloedtransfusie, broeken, dragen, varkensenzymen, gelatine en meer
Antwoorden op jouw vragen - Deel 3: wederkomst, dankdag, zeewier, zelfverdediging, enzv
Antwoorden op jouw vragen - Deel 4: Job's haar-orgaan transplantaties-trimmen van baarden en kerst-onreine huisdieren-E120 en meer
Antwoorden op jouw vragen - Deel 5: gamen op Sjabbat, het boek van Mormon, 3e tempel, 9e av en meer
Antwoorden op jouw vragen - Deel 6: Buitentoilet Heidenen feesten geestelijke tempel
Antwoorden op jouw vragen - Deel 7
Antwoorden op jouw vragen - deel 8: Besnijdenis Lang Haar Tzietziets Trouwringen en de Septuagint
Antwoorden op jouw vragen - deel 9: Noachitische Wetten in USA, Galaten en Farmacie, Onreine dingen en meer
Antwoorden op jouw vragen - deel 10: Verhuren, God heeft de controle, Tonijn, Voeten wassen en meer
Antwoorden op Jouw Vragen - deel 12: Niddah, Chanoeka Zegen, Mattheüs 2:23, enz.
Antwoorden op Jouw Vragen - deel 14: Schimmel, Ma’at, Sjabbatswetten, Inheemse volken, en meer


Accepteren of verwerpen
Afgeschaft of vervuld
Afgunst en jaloezie
Alef Tav
Alles
Als dan deel 1
Als dan deel 2

B

BC: Aan het Kruis Genageld
BC: Bloed en verzoening
BC: Brood en wijn
BC: De maagdelijke geboorte
BC: De eerstgeboren zoon
BC: De vierde en zevende dag Deel 1
BC: De vierde en de zevende dag - deel 2 - Psalm 22
BC: De vierde en zevende dag Deel 3 - Jozef en David
BC: Het geheim van de MEM
BC: Josephus en het Nieuwe Testament
BC: Kunnen mensen verzoening doen voor de zonden van anderen
BC: Maar één Redder
BC: Onderwijst het Oude Testament dat de Messias twee keer komt?
BC: Onderzoek naar het geslachtsregister van Jesjoea
BC: Paulus en geslachtsregisters
BC: Psalm 110 Wie is Mijn Heere
BC: Terugkeer van Korach
BC: Verdrukking van de Messias
BC: Waarom Jesjoea de Messias is
BC: Waar in de Tenach staat dat we in de Messias moeten geloven
BC: Worden Oudtestamentische profetieen uit hun context gehaald
BC Zijn offer
Bekeer je en leef
Belangrijker zaken
Ben jij in het Nieuwe Verbond

Besnijdenis Deel 1
Besnijdenis Deel 2
Blauw
Brandende harten
Bruggen van Berea: Afgodsbeelden
Bruggen van Berea: Besnijdenis
Bruggen van Berea: De Sabbat
Bruggen van Berea: De Voedselwetten
Bruggen van Berea: Dierenoffers
Bruggen van Berea: Halal vlees
Bruggen van Berea: Het Sabbatsjaar
Bruggen van Berea: Kalender
Bruggen van Berea: Kerst en Pasen
Bruggen van Berea: Koosjere slacht
Bruggen van Berea: Mezoeza en Tefilien
Bruggen van Berea: Redding
Bruggen van Berea: Steniging
Bruggen van Berea: Torah onderwijzen
Bruggen van Berea: Tweeerlei stof
Bruggen van Berea: Tzietziets
Bruggen van Berea: Wetten van NiedahC

 

D

Dank God onder alle Omstandigheden
De 7 Noachitische Wetten
De 144000
De bereidheid van de Bereanen
De blinden leiden de blinden
De Chesed generatie
De dag des Heeren Deel 1: Sjabbat en zondag in de Bijbel
De dag des Heeren Deel 2: Sjabbat en zondag in de Geshiedenis
De dag van de Sjabbat
De drie dingen die de Wet doet
De Deuteronomium 13 test
De fout van de bedelingenleer
De Groene Boom
De Hebreeuwse herkomst van Aanbidding
De Hebreeuwse herkomst van Amen
De Hebreeuwse herkomst van bekering
De Hebreeuwse herkomst van de Geest
De Hebreeuwse herkomst van eer
De Hebreeuwse herkomst van Geloof
De Hebreeuwse herkomst van genade
De Hebreeuwse herkomst van Hebreeer
De Hebreeuwse herkomst van heilig
De Hebreeuwse herkomst van heilige samenkomst
De Hebreeuwse herkomst van Sjabbat
De Hebreeuwse herkomst van Verbond
De immorele morele wet

De Kerk Zijn voorbeeld
De kerk Zijn voorbeeld veelgestelde vragen
De kerstboom van Hosea
De Leermeester
De Messias en de Vijgenboom - Deel 1
De Messias en de Vijgenboom - Deel 2
De Messias in Genesis 5
De minste, de grootste en de opstandige
De Mo'adiem: Chanoeka
De Mo’adiem: Jom Kippoer
De Mo’adiem: Jom Teroea
De Mo'adiem: Pascha en Ongezuurde Broden
De Moadiem: Sjavoeot
De Mo'adiem: Soekot
De Naaktheid van Noach en de Vloek van Kanaän
De Onvergeeflijke Zonde
De plicht roept
De Profeet in Ballingschap: Deel 1 - Introductie van het Boek Daniël
De Profeet in Ballingschap: Deel 2 - Leven in Babylon (Daniël 1)
De Profeet in Ballingschap: Deel 3 - De Koninkrijken van de Wereld (Daniël 2)
De Profeet in Ballingschap: Deel 4 - Als Je Door Het Vuur Loopt (Daniël 3)
De Profeet in Ballingschap: Deel 5 - Het Neerhalen van de Grote Boom (Daniël 4)
De Profeet in Ballingschap: Deel 6 - Schrijven op de Muur (Daniël 5)
De Profeet in Ballingschap: Deel 7 - In de Leeuwenkuil (Daniël 6)
De Profeet in Ballingschap: Deel 8 - De Vier Dieren (Daniël 7)
De Profeet in Ballingschap: Deel 9 - De Ram en de Geitenbok (Daniël 8)
De Profetie van de Schepping
De rechtvaardigen zullen leven door geloof
De Rots, de Hoeksteen
De Sjabbat: Een Dag van genezing
De smalle weg
De Tabernakel: Een Introductie
De Tabernakel - Het Brandofferaltaar
De Tabernakel - Het Wasvat
De Tabernakel - De Tentkleden en De Eenheid
De Tabernakel - De Voorhof en het Koninkrijk
De Tallit en de Kippah
De Tien Maagden
De Titanic
De uitdaging van Amos 3:7
De Valse Tong: Wat is Lashon Hara
De verandering in het onveranderlijke
De Verloren Ark
De Verloren Zilveren Penning
De verloren schapen
De vier niveaus
De Vreze des Heeren
De vruchten van wolven
De Weg
De Wet van God vs De Wet van Mozes
De Wet van Mozes: Alles of niets
De woede van God
Dichtbij maar toch zo ver weg
Dierenoffers in het Licht Van de Messias
Discipelschap in de Grote Opdracht
Dit is genade?
Dood voor de Wet (Rom 7:1-6)
Drie verhalen over de Weg naar Damascus
Druk, Druk, Druk
Dwaze gehoorzaamheid

 

E

Echad de noodzaak tot eenheid
Een Bijbels en Historisch Profiel: Johannes de Doper
Een Bijbels en Historisch Profiel: Nimrod
Een en Al Vluchtigheid - Het Leven Onder de Zon Begrijpen
Een huisgemeente beginnen
Een man naar Gods hart
Een nieuw gebod
Een Rechtvaardige Rechter
Een reden tot zorg
Een zaak van het hart
Eén Vlees Zijn - Bijbelse Kuisheid, Huwelijk & Echtscheiding: Deel 1 - Wat is Seksuele Immoraliteit
Eén Vlees Zijn - Bijbelse Kuisheid, Huwelijk & Echtscheiding: Deel 2 - Overspel
Eén Vlees Zijn - Bijbelse Kuisheid, Huwelijk & Echtscheiding - Deel 3 - Echtscheiding en Hertrouwen
Eer betonen aan ouderen (Leviticus 19:32)
Eigen gerechtigheid
Eitje
Ekklesia
Enkele vragen
Erkennen of ontkennen
ESS - Heeft Jezus de Oud Testamentische Wet afgeschaft

 

F

Frequentie

G

Gaat de Bijbel tegen de Wetenschap in
Geen plezier op de Sabbat

Geen vuur op de Sabbat
Geen Wet Geen Liefde
Geënt
Geestelijke offers: Wat moeten we offeren aan God?
Geloof en Redding
Geloven
Gemakzuchtige Gelovigen
Genade en waarheid
Genageld aan het kruis
Genade Geloof en gehoorzaamheid
God wil dat we leven
God's Toorn Begrijpen
Goed gedaan
Groei

 

H

Haat JHWH Zijn vastgestelde tijden - Jesaja 1:14
Handelingen 10: het visioen van Petrus
Handelingen 15: Gehoorzaamheid of wetticisme
HaSjem Deel 1
HaSjem Deel 2: Tetragram
HaSjem Deel 3: Uitspraak
HaSjem: Veelgestelde Vragen - Waarom je gewoon Jezus kunt zeggen
HaSjem: Veelgestelde Vragen - Waarom we gewoon God kunnen zeggen
HaSjem: Veelgestelde Vragen - Waarom we gewoon heer kunnen zeggen
Hebreeën 4 In Zijn rust binnengaan
Hebreeen 7
Hebreeuws vs Grieks denken
Heidenen bevrijd van de Joodse Wet
Hemel en aarde en de Wet van God
Hemels zuurdeeg
Het 5de gebod
Het Boek van het Verbond vs Het Boek van de Wet
Het Drempelverbond
Het geheim van de Wav
Het Grotere Plaatje
Het hart van de Antichrist
Het herstel van Israel in 2 Koningen 5
Het Planten van Gemengd Zaad (Leviticus 19:19)
Het spoor houden

Het Tweede Gebod
Het Woord
Het Zondaarsgebed
Hij deed het voor mij
Hoe bereken je de Dag der Eerstelingen
Hoe de Waarheid te Verkondigen
Hoe je hart te besnijden
Hoe onderzoek je alles
Honger
Hoofdbedekking (1 Korinthe 11) - Deel 1
Hoofdbedekking (1 Korinthe 11) - Deel 2
Hou jij van God

 

I

Ieder Woord
Iene Miene Mutten
Is de Wet van Mozes moeilijk?
Is genade iets nieuws in het Nieuwe Testament
Is het Mozaïsche Verbond verouderd (Hebreeën 8:13)
Is het Woord van God voor eeuwig?
Is honing onrein
Is je vrije wil gebondenheid
Is Jom Kippoer een vastendag

 

J

Jesaja de valse profeet
Jij beslist
Jouw beste Leven komt LATER
Jouw roeping bevestigen Deel 1: Introductie van 2 Petrus (2 Petrus 1:1-2)
Jouw roeping bevestigen Deel 2: deel krijgen aan de Goddelijke natuur (2 Petrus 1:3-15)
Jouw roeping bevestigen Deel 3 - God Redt de Rechtvaardigen en Oordeelt de Onrechtvaardigen (2 Petrus 2_1-10a)

Judaïsten

 

K

Kledingstukken en Wijnzakken
Kleine Profeten Belangrijke Boodschappen - Hosea - Jouw redding is niet onmogelijk
Kleine Profeten Belangrijke Boodschappen - Joël - Een Dag van Oordeel of Verlossing
Kolossenzen 2
Kun je paddenstoelen eten

Kunnen we alles eten
Kunnen we God behagen

 

L

Laat de kerstbomen zich verheugen
LD De eerste vijf bazuinen
LD De Laatste Bazuin
LD Toetsen van de Opname
Leren Wandelen
Letterlijk gestoord
Lessen van het bezoek van Paulus aan Athene (Handelingen 17:16-34)
Leven in de verstrooiing: Deel 1 - Introductie van 1 Petrus (1 Petrus 1:1-2)
Leven in de verstrooiing: Deel 2 - Opnieuw Geboren tot een Levende Hoop (1 Petrus 1:3-12)
Leven in de Verstrooiing: Deel 3 - Je Eervol gedragen onder de heidenen (1 Petrus 2:11-3:7)
Leven in de Verstrooiing: Deel 4 - Een Hoop die het waard is om te verdedigen (1 Petrus 3:8-22)
Leven in de Verstrooiing: Deel 5 - Volharden in het Lijden - 1 Petrus 4
Leven in de Verstrooiing: Deel 6 - Jezelf omgorden met Nederigheid - 1 Petrus 5
Leven in moeilijke tijden
Leven Na de Dood Serie: Deel 1 - Wat Zijn We
Leven Na de Dood Serie: Deel 2 - Wat is Dood
Leven Na de Dood Serie: Deel 3 - Wat is Dood (vervolg)
Leven Na de Dood Serie: Deel 4 - Moeilijke Verzen
Leven Na de Dood Serie: Deel 5 - Moeilijke Verzen (Vervolg)
Leven na een Verlies – Omgaan met Verdriet

M

Maar
Meen je het echt
Meningsverschillen - Romeinen 14
Mijn lichtje
Moeten de Heidenen ook de Torah Houden?
Moeten vrouwen tzietziets dragen?
Mogen we geen verjaardagen vieren
Moeten we onze eerstgeborenen vrijkopen
Moeten we onze kinderen stenigen?
Mogen we onze baard afscheren?
Mogen we transliteraties van Bijbelse namen gebruiken?
Moeten we volgens het Nieuwe Testament de Sjabbat houden

 

N

Niet Oordelen
Nieuwe en oude schatten
Noach Mocht hij alles eten?

 

O

Offers in de achtertuin
Onbeantwoorde Vragen
Onderzoek naar de Davidster
Onderzoek naar de Davidster - Veelgestelde vragen
Onderzoek naar het Boek des Oprechten
Onreine dingen - Potten en ovens

Ons Onderwerpen Aan Gezagsdragers
Oog voor oog
Oordeel niet
Oorlogsgebied
Op de plaats blijven
Op je gemak
Op je plaats blijven

 

P

Paulus: het kopstuk van de Nazareners
Pleroe de Wet
Paulinische Paradox Deel 1: Kan de Meerderheid het mis hebben
Paulinische Paradox Deel 2: De Paulus die je nog niet kende
Paulinische Paradox Deel 3: Waarom is Paulus zo moeilijk te begrijpen
Paulinische Paradox Deel 4: Welke Wet Paulus
Paulinische Paradox Deel 5: Korinthe
Paulinische Paradox Deel 5: Efeziërs
Paulinische Paradox Deel 5: Galaten
Paulinische Paradox Deel 5: Romeinen
Praten over de Torah
Professionals

 

Q

 

R

Rechtvaardiging
Rechtvaardigheid geboden
Romeinen 10
Rust voor uw ziel

 

S

Sieraden en make-up
Slangen en schorpioenen
Soekot: Jullie zullen je verblijden
Spreken in Tongen Deel 1: Menselijke Talen of Religieuze Klanktalen
(Xenoglossie of Glossolalie)?
Spreken in Tongen Deel 2: Is Tongentaal gestopt?
Stadsjongen

Stel jezelf niet onder de wet
Studie in de Psalmen: De Weg van de Rechtvaardigen (Psalm 1)

 

T

Tegenstrijdigheid in de Schepping
Tienden Geven: Is Dat Voor Nu
Tijd - Avond en Morgen Deel 1
Tijd - Avond en Morgen Deel 2
Tijd - Avond en Morgen Deel 3
Tijd - Het tijdstip van de Sjabbat
Tijd - Maansabbat
Toetsen van het Boek van Henoch
Toetsen van het Boek van Jubileeën
Tongentaal
Tot Johannes
Tradities en menselijke instellingen
Tzietziets Veelgestelde Vragen

 

U

V

Van Christus of van een mens
Vasten
VEEL over Lot
Verbiedt Gods Wet cheeseburgers
Verdeeld door de waarheid of verenigd in de fout
Verdraaide woorden
Vergeef het hun Niet
Verman je
Vermenigvuldig u en vul de aarde
Verstrikt: Sjabbat Overdenking - De Gelijkenis van de Zaaier
Vertrouw op de Heer
Vervolging
Vet en bloed
Vindt God het Leuk om Mensen te Straffen?
VKDK Het 5de gebod Deel 2
VKVK Het 6e Gebod
VKVK Vrienden
Vlees dat is geofferd aan afgoden
Voedsel voor de menigte
Voor onze bestwil
Vraag het de Schrift
Vreemde sommen
Vreemde sommen 2

 

W

Waarom de moeite?
Waarom is Christus vrijheid?
Waarom sommige Christenen de Sjabbat houden
Waarom we de Overtreders van de Sjabbat Niet Stenigen
Waarom wijzen de meeste Joden Jezus af
Wandelen in de Geest
Was het Laatste Avondmaal een Paschamaaltijd
Wat betekent Wandelen als Christus (1 Johannes 2:6)
Wat is de Wet van Christus
Wat is er nieuw in het nieuwe verbond
Wat is het Evangelie? Het HELE Evangelie begrijpen: Deel 1
Wat is het Evangelie? Het HELE Evangelie begrijpen: Deel 2
Wat is het Evangelie? Het HELE Evangelie begrijpen: Deel 3
Wat is het Evangelie? Het HELE Evangelie begrijpen: Deel 4
Wat is Wandelen naar het Vlees?
Wat is zonde?
We voelden ons beledigd
Wee hun
Wees Daders van de Torah: Bevestigt Jakobus de geldigheid van de Torah
Wees niet onder de Wet
Wegen van Torah
Welke Sluier?
Welkom in het volledige Woord
Wetteloze Farizeeën
Wie was de groep van allerlei herkomst
Wol en linnen
Woorden van God
WWJD

 

X

Y

IJ

Z

Zijn alle dingen geoorloofd  (1 Cor 6 en 10)
Zijn alle dingen rein

Zijn alle zonden gelijk
Zijn Koninkrijk
Zijn of niet zijn
Zo vader zo zoon
Zoals in de dagen van Noach